Erhvervsgrunde Midtfyn

Erhvervsgrunde Midtfyn

Tre sammenhængende erhvervsgrunde på tilsammen godt 10.000 m2 sælges.

Erhvervsgrunde på Midtfyn

Tre sammenhængende erhvervsgrunde på tilsammen godt 10.000 m2 sælges.

 

Erhvervsgrundene ligger 14 km sydvest for Odense nærmere bestemt Odensevej 42, 5690 Tommerup.

 

Tilkørselsforholdene til grundene og vejnetforbindelsen til de større byer er ideel. Afstanden til motorvejsnettet er ca. 12 km.

El og Kloak er ført frem og det forventes at Fjernvarme Fyn på kort sigt vil forsyne området med fjernvarme.

 

Det drejer sig om matr. nr. 1 al. Der er tale om regulær landbrugsjord – ingen form for forurening - plan og ligger i niveau med Odensevej – let at byggemodne. Det er tilladt at opføre en beboelse i tilknytning til virksomheden/virksomhederne.

 

 

 

Ifølge lokalplanen for området må arealet alene anvendes til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

 

Lokalplanen kan rekvireres ved Assens Kommune,

 

Niels Peder Kristiansen

 

Telefon: 86 89 20 17 - 40365717 E-mail kristiansennp@mail.dk

Copyright © All Rights Reserved